Lyssna

Genomförda utbildningar

Arbetsmiljö/Ergonomi
01 jan 2020

Arbetsmiljökurs (Arbetsmiljö för chefer)

Arbetsorganisation
01 jan 2020

Arbetsorganisationsutveckling

EXTRA KURS övrigt
01 jan 2020

Professionellt kundbemötande och hantering av hot och våld på arbetsplatsen - motorbranschen

EXTRA KURS övrigt
01 jan 2020

Vuxen HLR med hjärtstartare

Jämställdhet
01 jan 2020

Jämställdhet, tillgänglighet

Ledarutbildningar
01 jan 2020

Handledarutbildning

Ledarutbildningar
01 jan 2020

Ledarskapsutbildning

Ledarutbildningar
01 jan 2020

Handledarutbildning (fördjupning)

Yrkesutbildningar
01 jan 2020

Fordonslyft