Lyssna

Genomförda utbildningar

Arbetsmiljö/Ergonomi
01 jan 2020

Arbetsmiljökurs (Arbetsmiljö för chefer)

Arbetsorganisation
01 jan 2020

Arbetsorganisationsutveckling

EXTRA KURS övrigt
01 jan 2020

Professionellt kundbemötande och hantering av hot och våld på arbetsplatsen - motorbranschen

EXTRA KURS övrigt
01 jan 2020

Vuxen HLR med hjärtstartare

Jämställdhet
01 jan 2020

Jämställdhet, tillgänglighet

Kurser
01 jan 2020

ELEKTRISKT FRAMDRIVNA FORDON – FÖR TEKNIKER

Ledarutbildningar
01 jan 2020

Handledarutbildning

Ledarutbildningar
01 jan 2020

Ledarskapsutbildning

Ledarutbildningar
01 jan 2020

Handledarutbildning (fördjupning)

Yrkesutbildningar
01 jan 2020

Fordonslyft