Lyssna

Kommande utbildningar

Ledarutbildningar

Hand-och ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildning 

Innehåll:

 • Från insikt till handling
 • Ledarskapet
 • Gruppen och ledarskapet
 • Kommunikation och samtal
 • Konflikter och självkännedom
 • Drivkrafter och motivation

Tid: 3 dagar (med möjlighet till anpassning av tid och innehåll utifrån företagets behov, efter överenskommelse med projektledning och leverantör)

Handledarutbildning 

Innehåll:

 • Ledarstilar, situationsanpassat ledarskap och lärstilar
 • Kommunikation
 • Motivation och kompetens
 • Konflikthantering
 • Grupper och gruppdynamik

Tid: 2 dagar (med möjlighet till anpassning av tid och innehåll utifrån företagets behov, efter överenskommelse med projektledning och leverantör)

Se våra tidigare utbildningar här