Lyssna

Kommande utbildningar

Språk

Språkutbildningar

Information om språkutbildningar.

Vi har för några veckor sedan tecknat avtal med Elvira Kunskapsutveckling AB om utbildningar inom svenska grund, teknisk svenska, teknisk engelska, enligt behov som finns på deltagande företag.

Här kommer information om hur språkutbildningarna går till.

Varje person som har behov av språkutbildning kommer att få göra ett nivåindelningstest för att kunna säkerställa att personen hamnar i rätt utbildningssteg. Nivåindelningstestet tar ca 1-1 1/2h. Därefter kommer utbildningsleverantören att sammanställa resultatet och dela in de olika personerna i respektive nivå. Utbildningsdatum kommer att tas fram i samråd med projektledare och företag.

Datum för nivåindelning är:

 

Fler datum kommer att uppdateras på hemsidan.

Utbildningslängd:

10 tillfällen á 3h/tillfälle, (rekommendation 1 tillfälle per vecka under 10 veckor).   

Utbildningarna kan hållas på plats på företaget

eller anordnas på annan lämplig plats.

  

Välkomna att anmäla er till ansvarig projektledare.

Se våra tidigare utbildningar här