Lyssna

Utbildningar

Ledarutbildningar

Handledarutbildning

Handledarutbildning 

Innehåll:

  • Ledarstilar, situationsanpassat ledarskap och lärstilar
  • Kommunikation
  • Motivation och kompetens
  • Konflikthantering
  • Grupper och gruppdynamik

Tid: 2 dagar(med möjlighet till anpassning av tid och innehåll utifrån företagets behov, efter överenskommelse med projektledning och leverantör)

Datum Plats
2020-01-01 Solna Folkets Hus 0001-01-01