Lyssna

Utbildningar

Ledarutbildningar

Handledarutbildning 27-28 November
15 platser kvar

Handledarutbildning 

Innehåll:

  • Ledarstilar, situationsanpassat ledarskap och lärstilar
  • Kommunikation
  • Motivation och kompetens
  • Konflikthantering
  • Grupper och gruppdynamik

Tid: 2 dagar(med möjlighet till anpassning av tid och innehåll utifrån företagets behov, efter överenskommelse med projektledning och leverantör)

Datum Plats Ansök senast
2019-11-27 Skytteholmsvägen 2 Solna 2019-11-13

Ledarskapsutbildning 10-11 & 18 September

10 platser kvar

Ledarskapsutbildning 5-6 & 13 November

8 platser kvar

Handledarutbildning 25-26 September

4 platser kvar

Handledarutbildning (fördjupning) 1-2 Oktober

12 platser kvar

Handledarutbildning (fördjupning) 3-4 December

12 platser kvar