Lyssna

Utbildningar

Yrkesutbildningar

Fordonslyft

Utbildningen uppfyller:

Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall. AFS 2006:6 och där i § 29 beskrivs kunskapskraven.

Innehåll:

1 Uppbyggnad  

2 Drift

3 Manövrering

4 Egenskaper

5 Användningsområde

6 Begränsningar

7 Underhåll och kontroll

8 Teoretiskt prov

9 Praktiskt prov

Mål med utbildningen:

Att känna till lagar och lyftsäkerhetsregler, välja lyft, lyftmetoder samt beräkning av laster och med de kunskaperna kunna jobba på säkert samt självständigt sätt. 

Utbildningsbeskrivning:

Utbildningen omfattar aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar hos lyftanordningen. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt samt praktiskt slutprov.

Omfattning:

1 dag (8 timmar)


Datum Plats
2020-01-01 Enl ök 0001-01-01