Lyssna

Utbildningar

Arbetsorganisation

Arbetsorganisationsutveckling

Introduktion arbetsorganisation (Hur kan vi nå goda ekonomiska resultat och nöjda medarbetare)

Förslag till innehåll: Vilka är dagens utmaningar? Hur använda den genomförda kartläggningen? Verktyg för att bedriva effektiva utvecklingsarbeten; VAD, VEM och HUR. Hur skapa engagemang? Hur balansera mot vardagens ”produktion”?

Förslag tidsåtgång: 1/2 dag + 1/2 dag eller anpassat

Datum för introduktion arbetsorganisation görs upp och bokas tillsammans med ansvarig projektledare.

Datum Plats
2020-01-01 Enl ök 0001-01-01