Lyssna

Utbildningar

Arbetsmiljö/Ergonomi

Arbetsmiljökurs (Arbetsmiljö för chefer)

 

  • Arbetsmiljö för chefer (chefens ansvar, delegering mm)

Förslag till innehåll: Vad är arbetsmiljö, vad gör en chef? Juridiskt, ekonomiskt och moraliskt ansvar, arbetsmiljölagen och regelverk, chefens ansvar för arbetsmiljön, personligt ansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete, delegering, samordningsansvar, psykosocial arbetsmiljö

Förslag tidsåtgång: 2 dagar eller anpassat

Datum Plats
2020-01-01 Enl ök 0001-01-01