Lyssna

Utbildningar

EXTRA KURS övrigt

Professionellt kundbemötande och hantering av hot och våld på arbetsplatsen - motorbranschen

Via Företagsuniversitetet

Syfte och mål

 • Ökat engagemang och ännu bättre bemötande i kundmötet
 • Kännedom om grunderna i kommunikation
 • Hur påverkar jag andra med min kommunikation och hur påverkar andra mig
 • Få kunskap och känna mer trygghet i svårare kundmöten
 • Få verktyg i kommunikation och kunna öva själva efter utbildningen
 • Kunna förebygga, bedöma och hantera hotfulla situationer
 • Få kunskaper om hur jag konkret ska agera vid hot och våld
 • Att kunna ge stöd efter en traumatisk händelse

Professionellt bemötande, dag 1 och förmiddag dag  

 Första intrycket

 • Olika kommunikationsstilar – DISC-light: egen självbild och hur se på andras beteende samt identifiera de olika kommunikationsstilarna i kundmötet
 • Olika perspektiv: kunden och mitt perspektiv
 • Samtalets olika faser: förberedelse, kontakt, behov, lösning, avslut, efterarbete
 • Träning i frågeteknik
 • Träning i aktivt lyssnande
 • Röstens betydelse
 • Språkbruk och positiva uttryck
 • Så kan jag överträffa kundens förväntningar
 • Proaktivitet till kunder
 • Hantera missnöjd kund
 • Vi jobbar med case från er vardag
 • Så håller vi detta levande i vardagen, egen träning på hemmaplan

Hantering av hot och våld på arbetsplatsen, eftermiddag dag 2

FÖRE en incident

 • Tekniska/fysiska skyddsåtgärder som lås och larm, reträttmöjligheter o s v.
 • Kunskap
 • Vad säger lagen?
 • Vad triggar hot och våld hos er?
 • Hur känner jag igen en gärningsperson?
 • Hur mycket måste jag tåla?
 • Hur kan jag tolka beteenden/kroppsspråk?

Organisation/Rutiner/Checklistor

 • Hur kan vi agera gemensamt?
 • Hur skapar vi en egen kultur när det gäller säkerhet?

UNDER en incident

 • Hur ska jag bete mig?
 • Hur får jag hjälp?
 • Vilken rätt har jag att försvara mig?
 • Hur kan jag försvara mig?
 • Hur söker jag skydd?

EFTER en incident

 • Vad är vanliga reaktioner efter en incident?
 • Hur bör kamratstöd och krisstöd ordnas?
 • Vilka åtgärder bör en incident leda till – för den enskilde, för organisationen?
 • Polisanmälan?
 • Vad bör jag som chef tänka på?
Datum Plats
2020-01-01 Företagsuniversitetet 0001-01-01