Lyssna

Utbildningar

Kurser

ELEKTRISKT FRAMDRIVNA FORDON – FÖR TEKNIKER

INNEHÅLL

Introduktion elfordon

Vad menas med högvolt i fordon

Batterikonstruktion

Framdrivningssystem

Risker vid hantering av elfordon

Risker vid hantering av skadat elfordon

Vätefluorid och annat som kan bildas vid kraftig upphettning av batterierna.

Ur- och inkoppling av ett elektriskt fordon

Vi vill att du ska ha så mycket information som möjligt inför arbeten med högvoltsfordon för att kunna jobba så säkert som möjligt.

Datum Plats
2020-01-01 Arlanda Stad 0001-01-01