Lyssna

Utbildningar

EXTRA KURS övrigt

Vuxen HLR med hjärtstartare

Omfattning:    

- Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar.

- Maximalt antal deltagare per kurs är 12 personer.

- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. 

Innehåll: Hjärt-lungräddning

- De första kritiska minuterna

- Kedjan som räddar liv

- Larma på rätt sätt

- Kontrollera livstecken

- Skapa öppen luftväg

- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Luftvägsstopp

- Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Hjärtstartare

- Information

- Demonstration

- Apparatgenomgång

- Säkerhetsaspekter 

- Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt

- Övning

Datum Plats
2020-01-01 Enl ök 0001-01-01