Lyssna

Utbildningar

Jämställdhet

Jämställdhet, tillgänglighet

Inkludering i praktiken – för en hållbar motorbransch

Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda? 

På den här utbildningen vrider vi och vänder på de normer som skapar ojämlikhet och olika villkor. På utbildningen varvas grundläggande teori med humor, praktiska övningar och vardagsnära exempel på hur olika normer påverkar oss och våra arbetsplatser.  

Diskrimineringsgrunderna kopplas ihop och ni får kunskap om hur de samverkar och de mekanismer som ligger bakom och skapar ojämlikhet. Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt bemötande av varandra - ofta omedvetet.

Tidsåtgång: enligt överenskommelse med företaget.

Datum Plats
2020-01-01 Enl ök 0001-01-01