Vi tipsar om UR-Play, där en programserie kallad ”Jakten på dyslexin” finns i fyra avsnitt.

(Ytterligare fyra avsnitt är planerade att sändas senare under sommaren)

  1. Fördelar och styrkor
  2.  Förståelse, förväntan och familj
  3.  Självbild och identitet
  4. Skolan och diagnosen

I avsnitten kan man bland annat se Susanna Cederqvist, som höll i projektets frukostseminarium om dyslexi i slutet av maj.

Länkar till serien:

https://urplay.se/program/211123-jakten-pa-dyslexin-fordelar-och-styrkor

https://urplay.se/program/211124-jakten-pa-dyslexin-forstaelse-forvantan-och-familj

https://urplay.se/program/211121-jakten-pa-dyslexin-sjalvbild-och-identitet

https://urplay.se/program/211120-jakten-pa-dyslexin-skolan-och-diagnosen