”Noll Vibrationer” är ett projekt som startades utav forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) i november 2017 som har som mål att tillsammans med nyutvecklad teknik och bättre användning av existerande kunskap ta bort vibrationsskadorna. Detta görs genom att utveckla lågvibrerande handhållna maskiner. Befintliga maskiner, som mejselhammare, mutterdragare och slipmaskiner, byggs om för att sänka vibrationsnivåerna. Tekniker som används är balansringar och ATVA (Auto Tuning Vibration Absorber) samt traditionella vibrationsisolerande tekniker.

I projektet har man sett till att alla samhällsaktörer är med: 

Maskintillverkare, Maskinanvändare, Forskningsaktörer, Arbetsmarknadens parter, Lagstiftning genom Arbetsmiljöverket