Projektet har under veckan sett en ökning av anmälningar till utbildningar bland företagen.

Utbildningarna som genomförts samt planerats in är:

  • Fordonslyft
  • Leda medarbetare och team på distans
  • Att leda i osäkra tider

Nästa vecka kommer vi ha möte med projektets utvärderare WSP.

De kommer presentera en rapport om utbildningsläget just nu i projektet.

Tillfrågade är alla deltagande företag samt upphandlade utbildningsleverantörer.

Nästa vecka kommer vi även ha ett avstämningsmöte med projektets handläggare på ESF.

 

Projektet önskar alla en trevlig Kristiflygare!