Under veckan färdigställdes upphandlingen om utbildning inom 5 S (en delutbildning inom området LEAN som handlar om ”ordning och reda”). Utbildningsleverantören som fick uppdraget var Sandholm Associates. Finns intresse för 5 S, kontakta ansvarig projektledare.

I övrigt pågår fortsatt arbete med att undersöka möjligheten och förutsättningarna för att genomföra utbildningar digitalt.

Arbete pågår även för att undersöka möjligheten för att ansöka om en förlängning för projektet.

Mer information om eventuell förlängning kommer under hösten.

För mer information om utbildningar, se tidigare veckorapporter eller kontakta ansvarig projektledare.