Två nya utbildningar upphandlade:

Leda medarbetare och team på distans” datum: 2/6, 4/6, 23/6 (totalt tre halvdagar)

https://www.foretagsuniversitetet.se/oeppna-kurser/kompetensutveckling/Ledarskap/Leda-medarbetare-och-team-paa-distans

samt

Leda i osäkra tider” datum: 9/6 (en heldag)

https://www.foretagsuniversitetet.se/oeppna-kurser/kompetensutveckling/HR/Leda-i-osaekra-tider

Båda utbildningarna hålls digitalt, datum meddelas senare.

Finns intresse, meddela ansvarig projektledare. Om intresset är stort anordnar vi ytterligare datum.

Som vi skrivit om tidigare är flertalet av alla planerade utbildningar under våren antingen framflyttade, avbokade eller pausade. Se tidigare veckorapport för mer specifik information.

Följande gäller:

Arbetsmiljö – Möjlighet att boka utbildning digitalt

Jämställdhetsutbildning – Möjlighet att boka utbildning digitalt

Språk – Undersöker möjligheten att hålla utbildning digitalt

IT – För närvarande finns ingen möjlighet till utbildning digitalt

Ledarskaps- och handledarutbildningar – För närvarande inga möjligheter till digitala utbildningar

Arbetsorganisationsutveckling – Undersöker möjligheten att hålla utbildning digitalt

Tillämpad ergonomi – undersöker möjligheten till utbildning digitalt

Fordonsdata – Kan hålla utbildning digitalt

Företagsuniversitetet – Kan hålla utbildningar digitalt