Den 20/4 hade projekt Hållbar Motorbransch sitt första digitala styrgruppsmöte någonsin med ett lyckat resultat. Deltagande var både ESF (Europeiska Socialfonden) IF Metall (projektägare) Wist Last & Buss, Olofsson Bil, Bilia (företagsrepresentanter), projektgruppen samt WSP (utvärderare)

Under kommande veckor kommer WSP att göra utvärderings insatser, Det kommer innebära att de kommer kontakta alla företag samt utbildningsleverantörer för att höra efter kapacitet/status inom företaget/utbildningsleverantörer för fortsatta utbildningsinsatser.

Trevlig dag önskar projektgruppen.