Vill påminna om att anmäla er till utbildningar under tidig höst:


 1. Ledarskapsutbildning, 3 dagar

  Datum: 23-24 + 30/9

  Plats: Solna Folkets Hus

  Antal platser kvar: 7

  Anmälan senast: 21/8 2020


 2. Handledarutbildning, 2 dagar

  Datum: 16-17/9

  Plats: Solna Folkets Hus

  Antal platser: 10

  Anmälan senast: 13/8 2020

Solna Folkets Hus har vidtagit åtgärder för att minska smittspridning, se länk

https://files.builder.misssite.com/74/9b/749bd22a-0df1-4222-a0f9-45c1a063f422.pdf

Med anledning av rådande pandemi minskar vi antalet deltagare på alla utbildningar till 10 personer.

Anmäl er via mail till anci@hallbarmotorbransch.se eller telefon: 0765 526 755

_________________________________________________________________________________

Nya datum för högvoltsutbildningen på Training Partner (2-dagarsutbildning):

utbildningens innehåll:

 • Introduktion elfordon
 • Vad menas med högvolt i fordon
 • Batterikonstruktion
 • Framdrivningssystem
 • Risker vid hantering av elfordon
 • Risker vid hantering av skadat elfordon
 • Vätefluorid och annat som kan bildas vid kraftig upphettning av batterierna.
 • Ur- och inkoppling av ett elektriskt fordon

Kursdatum:

17-18/8, anmälan senast 12/8

28-29/9, anmälan senast 21/8

20-21/8, anmälan senast 12/8

5-6/10, anmälan senast 21/8

31/8-1/9, anmälan senast 21/8

8-9/10, anmälan senast 21/8

 

Training partner följer Folkhälsomyndigetens rekommendationer och antal deltagare har minimerats för att undvika smittspridning.

Anmälan via mail till kostas@hallbarmotorbransch.se eller telefon. 0767 03 58 17