I början av vecka 22 åkte projektet ner till Halmstad för att besöka två olika anläggningar inom motorbranschen. Den första vi besökte var en mindre anläggning (Laholm) och den andra anläggningen var en nybyggd större anläggning (Halmstad).

IMG_1372

Båda anläggningarna arbetar efter följande koncept:

  • Serviceteknikerna arbetar alltid i par, två och två (ingen rotation)
  • Serviceteknikerna hanterar all kontakt med kund
  • Alla bilar som hanteras ska vara nytvättade (är de inte det, erbjuds tvätt på plats mot en mindre kostnad) Mellan varje bil som ska meckas med kör man med städvagn vilket gör att arbetsplatserna är mycket rena.
  • Sopsortering/återvinningsanläggning finns i nära anslutning till mekanikerna vilket gör att man spar tid och miljö.
  • På alla stationer finns verktygen på exakt samma ställe, placerade utifrån frekvent användande. Det blir då enkelt att byta station och hitta verktyg, t. ex vid sjukfrånvaro.
  • Det finns inga kontor på någon av anläggningarna, alla möten sker direkt på arbetsplatsen
  • Det finns heller inget konferensrum, behövs en genomgång via dator, finns det en tv i säljhallen (de som lyssnar får stå)
  • De har skalat ner antal anställda till ett minimum, tagit bort mellanchefer, HR, receptionist, kundmottagare.
  • De har ett anpassat datasystem som består av verksamhetsplanering på olika nivåer för kontroll.
  • Alla anställda har fasta löner, vilket personalen upplever gör att de slipper en del av den stress som annars är vanligt. En typ av mätningar görs dock som är knuten till bonus.

IMG_1374

Tanken med studieresan var att se andra sätt att arbeta med sin arbetsorganisation. Besöken var mycket intressanta och vi blev väl mottagna.

 Om det finns intresse från deltagande företag i projektet att besöka företaget i Halland kan projektet anordna studieresa senare under projektperioden.