Den 16 juni genomförde projektet sin slutkonferens. Syftet med slutkonferensen var att sprida det vi arbetat med i projektet och resultatet. Som i så många andra sammanhang fick slutkonferensen genomföras digitalt och "sändes" från en provisoriskt uppbyggd studio i projektägaren IF Metall Stockholms läns lokaler. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog under slutkonferensen och framförallt till de som medverkade under dagen för att berätta om vad de gjort gällande utbildningar och hur de påverkat företagen:

  • Maria Hulth och David Flato från Jämställt ("Inkludering i praktiken")
  • Jan-Erik Ståhl från Ergomore (Tillämpad ergonomi)
  • John Rönnmark från Din Bil Sverige
  • Simon Carlsson från J Bil
  • Maud Jacobsson från Olofsson Bil
  • Charlotte Lagerstedt från Lagerstedtsfamiljen
  • Göran Hallin, Michaela Danielsson och Emma Bodin från WSP (projektets utvärderare)

Projektet vill också tacka Cintra Löthen lite extra som agerade moderator under dagen!