Lagerstedts Bil efter att ha deltagit i Arbetsorganisationsutveckling genom Hållbar Motorbransch: ”En ögonöppnare för oss alla – både ledning och medarbetare.”

På Lagerstedts Bil märks det att personalen uppskattar utbildningarna de har tagit del av, ” Det är god stämning hos oss, det märks skillnad” säger personalchef Charlotte Lagerstedt.

På Lagerstedts Bil har anställda bland annat tagit del av Arbetsorganisationsutveckling genom Hållbar Motorbransch. Personalchef Charlotte Lagerstedt beskriver att detta bland annat gjort avtryck genom en nybildad ”förbättringsgrupp”, där medarbetare från flera av företagets avdelningar samarbetar för att tillsammans bemöta både stora och små problem på ett strukturerat sätt:

"Där tar vi upp problem ur ett helikopterperspektiv: vad har företaget problem med och hur kan vi jobba med det? Det kan vara allt ifrån dålig kommunikation till att kaffemaskinen krånglar." 

De anställda har fått upp ögonen för sin möjlighet att påverka hur företaget utvecklas, och startat en mer engagerad dialog:

"Vi får mer input från avdelningar och medarbetare. Vi har fått bättre rutiner, folk här är mer medvetna nu om att man kan påverka och att saker verkligen kan hända. Medarbetarna har blivit mer intresserade för sin arbetsmiljö."

Charlotte nämner att deltagandet har bemötts väl av personalen, och att kurserna har genererat ny och värdefull kunskap på flera håll. Utöver kunskapen ser Charlotte att Arbetsorganisationsutveckling, tillsammans med andra utbildningar de gått, har skapat en starkare sammanhållning och tillhörighet, då medarbetare från flera olika håll i företaget ofta har genomfört dem tillsammans:

"Vi har fått utbildas tillsammans. Vid utbildningar med generalagenter är det oftast individuellt, att en person skickas någonstans. Här har vi fått utbilda oss tillsammans, vilket har varit väldigt roligt – inte bara nyttigt!"

På frågan om ifall kunderna kommer märka av att Lagerstedts Bil deltagit i projektet får vi svaret:

 "Vi har inte gått ut och sagt att vi nu går massa utbildningar, men kunder säger ibland det när de sitter och väntar på sin bil – att de kan höra att folk skrattar och har kul på jobbet. Jag tror att det är något bra."

Personalchef Charlotte Lagerstedt nämner att det är bra när kunderna hör att vi skrattar och har kul på jobbet. Charlotte ser ett stort värde av att få utbilda över grupper, och utvecklas tillsammans, något som har varit möjligt genom Hållbar Motorbransch.