Genomförda utbildningar

Nu har vi kommit igång ordentligt med utbildningarna!

Lite statistik över genomförda utbildningar t o m 19-11-08:

  • Arbetsmiljöutbildningar 116 insatser
  • Ledarskap/handledare 92 insatser
  • Arbetsorganisation 43 insatser
  • It/data 237 insatser
  • Språk 11 insatser
  • Ergonomi 67 insatser
  • HLR 170 insatser
  • Yrkesutbildningar 71 insatser
  • Tjänstemannautbildningar 57 insatser
  • Seminarier 95 deltagare

Ytligare insatser är planerade i närtid.