Lyssna

Utbildningar

Ledarutbildningar

Handledarutbildning 4-5 Mars
15 platser

Handledarutbildning 

Innehåll:

  • Ledarstilar, situationsanpassat ledarskap och lärstilar
  • Kommunikation
  • Motivation och kompetens
  • Konflikthantering
  • Grupper och gruppdynamik

Tid: 2 dagar(med möjlighet till anpassning av tid och innehåll utifrån företagets behov, efter överenskommelse med projektledning och leverantör)

Datum Plats Ansök senast
2020-03-04 Skytteholmsvägen 2 Solna 2020-02-25

Ledarskapsutbildning 18-19&25 Mars

15 platser

Handledarutbildning (fördjupning) 10-11 Mars

15 platser