Lyssna

Utbildningar

IT

Word för självlärda

2 dagar 2019-09-02, 2019-09-06

Hel dagar 9.00-16.00

Datum Plats Ansök senast
2019-09-02 Sveavägen41 2019-08-25

Excel grund 2 dagar

Outlook självlärda

PowerPoint grund

Excel fördjupning

Outlook fördjupning

Powerpoint fördjupning

Excel för självlärda 2 dagar

Word fördjupning 1 dag

Excel fördjupning 1 dag

Powerpoint självlärda

Powerpoint fördjupning 3 timmar

Outlook självlärda 3 timmar

Outlook fördjupning 3 timmar

Excel för självlärda 2 dagar

Word grund 2 dagar