Lyssna

Utbildningar

IT

Powerpoint självlärda

2019-10-16

3 timmar 9.00-12.00

Datum Plats Ansök senast
2019-10-16 Sveavägen 41 2019-10-01

Excel grund 2 dagar

Outlook självlärda

PowerPoint grund

Excel fördjupning

Word för självlärda

Outlook fördjupning

Powerpoint fördjupning

Excel för självlärda 2 dagar

Word fördjupning 1 dag

Excel fördjupning 1 dag

Powerpoint fördjupning 3 timmar

Outlook självlärda 3 timmar

Outlook fördjupning 3 timmar

Excel för självlärda 2 dagar

Word grund 2 dagar