Lyssna

Utbildningar

IT

PowerPoint grund

2019-08-20

3 timmar 13.00-16.00

Datum Plats Ansök senast
2019-08-20 Sveavägen 41 2019-08-12

Excel grund 2 dagar

Outlook självlärda

Excel fördjupning

Word för självlärda

Outlook fördjupning

Powerpoint fördjupning

Excel för självlärda 2 dagar

Word fördjupning 1 dag

Excel fördjupning 1 dag

Powerpoint självlärda

Powerpoint fördjupning 3 timmar

Outlook självlärda 3 timmar

Outlook fördjupning 3 timmar

Excel för självlärda 2 dagar

Word grund 2 dagar