Lyssna

Utbildningar

IT

Outlook fördjupning

2019-09-11

3 timmar 9.00-12.00

Datum Plats Ansök senast
2019-09-11 Sveavägen 41 2019-08-25

Excel grund 2 dagar

Outlook självlärda

PowerPoint grund

Excel fördjupning

Word för självlärda

Powerpoint fördjupning

Excel för självlärda 2 dagar

Word fördjupning 1 dag

Excel fördjupning 1 dag

Powerpoint självlärda

Powerpoint fördjupning 3 timmar

Outlook självlärda 3 timmar

Outlook fördjupning 3 timmar

Excel för självlärda 2 dagar

Word grund 2 dagar