Lyssna

Utbildningar

IT

Excel grund 2 dagar

2 dagar 

2019-08-19, 2019-08-22

Datum Plats Ansök senast
2019-08-19 Sveavägen 41 2018-08-12

Outlook självlärda

PowerPoint grund

Excel fördjupning

Word för självlärda

Outlook fördjupning

Powerpoint fördjupning

Excel för självlärda 2 dagar

Word fördjupning 1 dag

Excel fördjupning 1 dag

Powerpoint självlärda

Powerpoint fördjupning 3 timmar

Outlook självlärda 3 timmar

Outlook fördjupning 3 timmar

Excel för självlärda 2 dagar

Word grund 2 dagar