Lyssna

Utbildningar

Arbetsmiljö/Ergonomi

info
Anmäl till utbildning inom arbetsmiljö Anmälan till utbildning inom tillämpad ergonomi

Anmälan till utbildning inom tillämpad ergonomi

Upphandlad utbildare är Jan-Erik Ståhl från Ergomore som med fördel håller utbildningen på plats på ert företag.

Ni kan kontakta ansvarig projektledare eller Anci@hallbarmotorbransch.se tel 0765 526 755 för mer information och bokning.


Anmäl er till utbildning inom arbetsmiljö

Ni kan kontakta ansvarig projektledare för att boka upp utbildning inom arbetsmiljö till hösten/vintern/våren 2019/2020.

Längd på utbildningen samt önskat innehåll bestäms i samråd med projektledaren. Det som upphandlats enligt företagens behov är:


Arbetsmiljö grund (vad är arbetsmiljö mm)

Förslag till innehåll: Vad är arbetsmiljö, rollen som arbetsledare/skyddsombud, samverkan arbetsgivare/arbetstagare, lagar och avtal, systematiskt arbetsmiljöarbete, rättsfall, fysisk arbetsmiljö, psykosociala hälsorisker                                    

Förslag tidsåtgång: 3 dagar eller anpassat                                                                                                                      

Arbetsmiljö för chefer (chefens ansvar, delegering mm)

Förslag till innehåll: Vad är arbetsmiljö, vad gör en chef? Juridiskt, ekonomiskt och moraliskt ansvar, arbetsmiljölagen och regelverk, chefens ansvar för arbetsmiljön, personligt ansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete, delegering, samordningsansvar, psykosocial arbetsmiljö 

Förslag tidsåtgång: 2 dagar eller anpassat


Psykosocial arbetsmiljö (att förebygga stress och utbrändhet)

Förslag till innehåll: få verktyg, förståelse och inspiration till att systematiskt börja arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön        

Förslag tidsåtgång: 2-3 dagar eller anpassat


Fysisk arbetsmiljö (buller, teoretisk ergonomi, belysning mm)

Förslag till innehåll: Hur påverkas människan? Hur mäter man miljöfaktorer?  

Förslag tidsåtgång: 3 dagar eller anpassat


Hur gör man för att anmäla sig?

Kontakta ansvarig projektledare för att stämma av: 

Datum, längd på utbildningen, innehåll på utbildningen, samt antal personer.

Därefter skrivs ett utbildningsavtal med er, utbildningsleverantören och oss.

Välkommen att anmäla er!

0001-01-01 0001-01-01