Lyssna

Utbildningar

Arbetsmiljö

Datum för arbetsmiljöutbildningar finns!

Ni kan nu anmäla er till utbildning inom arbetsmiljö följande datum:

 4-5/4 

Fler datum kommer senare. Ni kan även kontakta ansvarig projektledare för att boka upp utbildning inom arbetsmiljö senare på våren/sommaren/hösten 2019.

Längd på utbildningen samt önskat innehåll bestäms i samråd med projektledaren.

Det som upphandlats enligt företagens behov är:

Arbetsmiljö grund (vad är arbetsmiljö mm)

Förslag till innehåll: Vad är arbetsmiljö, rollen som arbetsledare/skyddsombud, samverkan arbetsgivare/arbetstagare, lagar och avtal, systematiskt arbetsmiljöarbete, rättsfall, fysisk arbetsmiljö, psykosociala hälsorisker                                                                                                                                                                               

Förslag tidsåtgång: 3 dagar eller anpassat

Arbetsmiljö för chefer (chefens ansvar, delegering mm)

Förslag till innehåll: Vad är arbetsmiljö, vad gör en chef? Juridiskt, ekonomiskt och moraliskt ansvar, arbetsmiljölagen och regelverk, chefens ansvar för arbetsmiljön, personligt ansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete, delegering, samordningsansvar, psykosocial arbetsmiljö

Förslag tidsåtgång: 2 dagar eller anpassat

Psykosocial arbetsmiljö (att förebygga stress och utbrändhet)

Förslag till innehåll: få verktyg, förståelse och inspiration till att systematiskt börja arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön

Förslag tidsåtgång: 2-3 dagar eller anpassat

Fysisk arbetsmiljö (buller, teoretisk ergonomi, belysning mm)

Förslag till innehåll: Hur påverkas människan? Hur mäter man miljöfaktorer?

Förslag tidsåtgång: 3 dagar eller anpassat

Hur gör man för att anmäla sig?

Kontakta ansvarig projektledare för att stämma av:

Datum, längd på utbildningen, innehåll på utbildningen, samt antal personer.

Därefter skrivs ett utbildningsavtal med er, utbildningsleverantören och oss.

Välkommen att anmäla er!

Arbetsmiljökurs 2-3 Oktober

Arbetsmiljö för chefer 20 platser kvar

Arbetsmiljökurs 24-25 September

Psykosocial arbetsmiljö 20 platser kvar