Denna vecka har projektet haft möte med vår utvärderare (WSP) där vi bland annat diskuterade möjligheten och förutsättningarna för att hålla utbildning digitalt eller i annan form.

Vi har även haft möte med vår handläggare på ESF, där vi berättat om läget hittills i projektet samt planerna framåt.

Den planerade fysiska utbildningen inom ledarskap som skulle genomföras den 2-3 + 10/6 i Solna Folkets Hus, har ställts in.

Nytt datum för ledarskapsutbildning (fysiskt): 23-24 + 30/9, hittills tre personer anmälda.


OBS! Den digitala utbildningen:

”Att leda medarbetare och team på distans” blir av som planerat.

Datum: 2/6, 4/6, 23/6 (tre halvdagar). De som anmält sig kommer få kallelse via mail denna vecka.