Upphandlingen om jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling samt värdegrundsfrågor är nu klar.

Företaget Jämställt har fått uppdraget. I uppdraget ingår att hålla utbildningar samt seminarier inom de olika områdena.

Planerar ni en företagsintern utbildning inom någon/några av områdena, kontakta er projektledare. Det kan till exempel handla om att komma igång med sin jämställdhetsplan eller tillgänglighetsplan.