Nu har projektet upphandlat utbildning som riktar sig till att göra bilar strömlösa.

Projektledarna har under projektperioden sett att fordonsindustrin och mekaniker går emot en allt större omställning till rena elbilar/hybrider. Detta medför att kompetensutvecklingen måste höjas inom branschen för att kunna möta framtiden. Under 2020 kommer den som många kallar "den stora omställningen", detta har medfört att projektet har upphandlat utbildningen "Elektriskt framdrivna fordon för tekniker".

Kursen innehåller bl.a 

  • Introduktion elfordon
  • Vad menas med högvolt i fordon
  • Batterikonstruktion
  • Ur- och inkoppling av ett elektriskt fordon

Mer information kan ni läsa på https://www.trainingpartner.se/utbildningar/fordonsteknik/ (Högvoltskurs för tekniker). 

Datum för utbildningar:

  • v10, (2-3/3 & 5-6/3)

  • v15, (7-8/4)

  • v16, 15-16/4)

  • v18, (28-29/4)

  • v24, (10-11/6)

Är ni intresserade av att gå? Kontakta respektive projektledare för information/bokning.