Projektet har genomfört ett seminarium om Dyslexi/dyskalkyli på Scandic Talk i Älvsjö. Seminariet syftade till att lyfta medvetenheten och kunskapen om hur det är att leva och arbeta med dyslexi och dyskalkyli.

IMG_7032

Under frukostseminariet som leddes av Susanna Cederquist fick åhörarna handfasta tips om vad man kan göra och tänka på för att förbättra för anställda inom företaget. Under föreläsningen fick alla som deltog vara med i en workshop där man fick lära sig testa på hjälpmedel som finns att tillgå i vardagen, ex Iphone, Blipsay, m.m

Intresset var högt och flera företag ville efteråt vidareutveckla detta och använda sig av föreläsaren på sin egen arbetsplats.

 Är ni mer intresserade av föreläsningen? Vänligen kontakta respektive projektledare.