I vår ursprungliga projektansökan var planen att projektet skulle avslutas den 31 mars 2021 och att kompetensutvecklingsinsatserna i den så kallade genomförandefasen skulle avslutas den 31 december 2020.

2020 har dock inte blivit som planerat på grund av effekterna av coronapandemins. Många utbildningar har under året blivit skjutna på till senare tillfälle. Vi har har därför arbetat på att få igenom en förlängning av projekttiden och vi har nu fått den ansökan beviljad.

Det innebär att projektet kommer avslutas den 30 september 2021 och att kompetensutvecklingsinsatserna kommer pågå till och med den 30 juni 2021.