2020 går mot sitt slut. Även om året inte blivit som planerat så har projektet tagit stora kliv framåt. Trots årets utmaningar är vi nu uppe i cirka 2100 utbildningsinsatser (varav cirka 1000 under 2020). 

Någonting som varit positivt under året är att omställningen till en mer digitaliserad värld har skyndats på. Det var någonting som vi berörde i vår projektansökan 2017 som en framtida utmaning inom motorbranschen. Tillsammans med våra utbildningsleverantörer och deltagande företag har många av våra utbildningar anpassats efter företagets möjligheter och förutsättningar i en utmanade tid. 

Ett av projektets fokusområden är jämställdhet och inkludering. Därför är det extra glädjande när ett av projektets företag genomgått en diplomeringsutbildning i just det, ett jämställt och inkluderande bemötande. 

Vi ser med spänning fram mot vad 2021 kommer att erbjuda oss även om vi är medvetna om den utmaning vi står inför. I och med den projektförlängning vi fått igenom får vi mer tid till att utveckla branschen för att bättre möta utmaningar, både nu och i framtiden.

Från projektets sida vill vi önska alla deltagande företag, anställda och utbildningsleverantörer en riktigt god jul!

 

Carl Stern

Projektkoordinator